33 Shuichi Suzuki 11 Yuto Goto 10 Hikaru Kawahara 0 Takahiro Ogawa 3 Ryousuke Ishibashi
30 Yusuke Nishimura 18 Takahiro Hoshino 1 Shuhei Matsuoka 4 Kazunari Miyano 12 Hiroki Sakayori
14 Masahiko Kimura 19 Shigeto Sasaki 6 Kosei Watabe 15 Kazuki Nakayama
  21 Ken Okudaira   7 Akio Kiuchi
    24 Kentarou Inamura  
      25 Yuta Matsushima